GaPS identification and training

GaPS identification and training

GaPS identification and training The project aimed at developing the base know ledge structure and technical infrastructure for Gaming and Participatory Simulation within the InfraSweden2030 program as a key step in making the methods available for the infrastructure...
Framework Young Infra Academy

Framework Young Infra Academy

Framework Young Infra Academy Vetenskap & Allmänhet, VA, har inom ramen för InfraSweden2030 gjort en förstudie med syfte att kartlägga metoder som kan användas för att attrahera kreativa ingenjörer till transportinfrastruktursektorn och skapa basen för uppbyggnad...
CREATE Box Pilot

CREATE Box Pilot

CREATE Box Pilot CREATE BOX Pilot genomfördes för att utveckla och testa en metod om hur en organisation verksam inom transportinfrastruktursektorn kan aktivera sitt ´out-of-the-box´-tänkande som kan bidra till innovation inom sektorn. Metoderna testades på två...