Framework Young Infra Academy

Vetenskap & Allmänhet, VA, har inom ramen för InfraSweden2030 gjort en förstudie med syfte att kartlägga metoder som kan användas för att attrahera kreativa ingenjörer till transportinfrastruktursektorn och skapa basen för uppbyggnad av Young INFRA Academy.

I slutrapporten redovisas slutsatser om möjligheter, samverkan med befintliga aktörer och hur samarbeten kan göras med skolan via gymnasiearbetet. Dessutom föreslås ett pilotprojekt där metoderna testas, och som sedan kan utgöra basen för uppbyggnad av YIA.

Tidplan

Start 2015-12-15

Slut 2016-07-15

Projektansvarig

KTH, Vetenskap & Allmänhet

Projektledare

Karin Larsdotter, karin@v-a.se

Projektpartners

VA, Skanska, NCC, Peab, Nynas, LU, LTU, Chalmers, KTH