Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv I Sverige finns nationella, regionala och lokala mål om att cykeltrafiken ska öka och bli mer säker. Många kommuner prioriterar därför vinterväghållning av cykelvägar i allt större utsträckning. Under...
UPPSAMT 2.0 –  punktlighet, rapporterande tåg & driftledning

UPPSAMT 2.0 – punktlighet, rapporterande tåg & driftledning

UPPSAMT 2.0 – UPPkopplade & SAMverkande järnvägar och medarbeTare: punktlighet, rapporterande tåg & driftledning Att skapa förbättringar för järnvägens resenärer och brukare av godstransporter genom att utveckla järnvägssystemets tillförlitlighet samt...
Framtidens mobilitetsstationer

Framtidens mobilitetsstationer

Framtidens mobilitetsstationer Projektets mål är att definiera och utforma potentiella mobilitetsstationer baserat på befintlig infrastruktur samt nyutveckling i Sverige. Planerna kan senare användas i konkreta demonstrationsprojekt. De ska bidra till en effektivare...
Rullande Busskur

Rullande Busskur

Rullande Busskur Projektidén avser en genomförbarhetsstudie. Studien ska undersöka möjligheter och skapa ett partnernätverk för att kunna genomföra ett försök med självkörande småbussar på landsbygden i Skellefteå kommun. Då projektet är förberedande för en större...
Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon

Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon

Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon Att utforma infrastruktur som en tjänsteplattform kräver alltid en analys av efterfrågan och förväntad servicenivå. Målet med detta projekt är fyrfaldigt, och återspeglas i namnen på projektets arbetspaket:...