Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur Den spårbundna infrastrukturen är i ständigt behov av att förbättra möjligheterna att förutsäga underhållsbehov, statutsövervakning och optimera driften över järnvägsnätet, både nationellt och internationellt. Ett...
Digitalisering på väg

Digitalisering på väg

Digitalisering på väg Digitalisering är ett centralt tema i regeringens framtidsstrategi och ett viktigt verktyg för att de transport- och näringspolitiska målen ska kunna nås. För att den fulla potentialen i digitaliseringen skall kunna frigöras så måste...