Förstudie om cirkulär gatubelysning

Förstudie om cirkulär gatubelysning

Förstudie om cirkulär gatubelysning Bakgrund Bara Trafikkontoret Stockholm, Göteborg och Trafikverket äger ungefär 500 000 armaturer. Trafikkontoret Stockholm byter årligen ut cirka 6 000 armaturer. Hela Sveriges armaturbestånd uppskattas ligga runt 2 miljoner...
Genomsläpplig asfalt för skyfall

Genomsläpplig asfalt för skyfall

Genomsläpplig asfalt för skyfall Mål, syfte och förväntad nytta The purpose is to exploit and evaluate the possibility of introducing permeable asphalt surfacing in Sweden. The studied material will be based on a polyurethane binder previously tested in pilots abroad....
Botniabanan, Artificiell Frysning av Finkornig Jord

Botniabanan, Artificiell Frysning av Finkornig Jord

Botniabanan, Artificiell Frysning av Finkornig Jord En tendens i dagens anläggningsbyggande är ökade krav på kvalitet, kortare byggtid, och minskad omgivningspåverkan. Frysning av jord är en naturmiljövänlig metod som internationellt stadigt ökar i omfattning. Metoden...