Hyperloop

Hyperloop

Hyperloop – När blir det verklighet och hur skulle det kunna påverka det svenska samhället och transportinfrastrukturen? Hyperloop brukar beskrivas som det femte transportsättet – båt, tåg, bil, flyg och Hyperloop. Den generella kunskapsnivån på området i...
Campus2030 – Enabling Systemic Solutions for Smart Roads

Campus2030 – Enabling Systemic Solutions for Smart Roads

Campus2030 – Enabling Systemic Solutions for Smart Roads Mission   To create a fertile environment that serves as an important nursery of ideas for industry stakeholders, researchers and students to test new, smart transportation ideas making use of the...