Projektkonferens 2020 – resultat och innovation

Projektkonferens 2020 – resultat och innovation

Färre benbrott tack vare automatiserad snöröjning? Fördubblad livslängd på våra broar? – Bara två av många spännande innovationsmöjligheter som diskuterades när InfraSweden2030 bjöd in till digital projektkonferens den 21 oktober.   Under eventet fick 27...
InfraSweden2030 på konferensen Samverkan för Innovation

InfraSweden2030 på konferensen Samverkan för Innovation

InfraSweden2030 på konferensen Samverkan för Innovation Torsdagen 4 maj träffade InfraSweden2030 de andra sexton strategiska innovationsprogrammen i en heldagskonferens för att prata om programmen kan samarbeta ännu mer och hur arbetet kopplas till de fem strategiska...