Färre benbrott tack vare automatiserad snöröjning? Fördubblad livslängd på våra broar? – Bara två av många spännande innovationsmöjligheter som diskuterades när InfraSweden2030 bjöd in till digital projektkonferens den 21 oktober.

 

Under eventet fick 27 projekt möjliget att presentera sina resultat och diskutera implementering och nyttiggörande med målet att nå innovation.

 

Se inledningen där vi berättade om InfraSweden2030 och fyra av programmets nya projekt presenterades:

 

  • Byggautomation – armering
  • Campus2030
  • iBridge
  • Smart flöde av tillgångsinformation – SmartFlow