InfraSweden2030 på konferensen Samverkan för Innovation

Torsdagen 4 maj träffade InfraSweden2030 de andra sexton strategiska innovationsprogrammen i en heldagskonferens för att prata om programmen kan samarbeta ännu mer och hur arbetet kopplas till de fem strategiska samverkansprogrammen som regeringen lanserat.

Dagen arrangerades av Regeringskansliet, tillsammans med Formas, Energimyndigheten och Vinnova.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg talade inledningsvis om vikten av innovation inte bara för att stärka svensk export utan också för att ge framtidstro.

– Det är oroliga tider i världen och att vi då skapar innovationer gör att vi blir mer hoppfulla och också känner oss stolta över vad vi åstadkommer i Sverige. Det är genom innovationer vi skapar framtiden, sa Mikael Damberg.

Tore och Camila sitter vid ett bord

Tore Nilsson, styrelseordförande och Camilla Byström, programchef.

Sjutton strategiska innovationsprogram var på plats

InfraSweden2030 samverkar med andra innovationsprogram