Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner Korrosion inom Sveriges infrastruktur kostar årligen ca 100 miljarder kronor. För att minimera kostnaderna för korrosionsskador är det viktigt att välja ett korrosionsskydd med lång livslängd och en hanterbar...
Koncept för anläggningsfabriken

Koncept för anläggningsfabriken

Koncept för anläggningsfabriken Anläggningsbranschen plågas av låg produktivitet och har stora effekter på miljön. Detta är i stor utsträckning en följd av dålig samordning av produktionsresurser, i jämförelse med tillverkningsindustrin, vilket beror på de väldigt...