UPPSAMT 2.0 –  punktlighet, rapporterande tåg & driftledning

UPPSAMT 2.0 – punktlighet, rapporterande tåg & driftledning

UPPSAMT 2.0 – UPPkopplade & SAMverkande järnvägar och medarbeTare: punktlighet, rapporterande tåg & driftledning Att skapa förbättringar för järnvägens resenärer och brukare av godstransporter genom att utveckla järnvägssystemets tillförlitlighet samt...
Framtidens mobilitetsstationer

Framtidens mobilitetsstationer

Framtidens mobilitetsstationer Projektets mål är att definiera och utforma potentiella mobilitetsstationer baserat på befintlig infrastruktur samt nyutveckling i Sverige. Planerna kan senare användas i konkreta demonstrationsprojekt. De ska bidra till en effektivare...