Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner Korrosion inom Sveriges infrastruktur kostar årligen ca 100 miljarder kronor. För att minimera kostnaderna för korrosionsskador är det viktigt att välja ett korrosionsskydd med lång livslängd och en hanterbar...