Managementperspektiv på en transformativ infrastruktursektor

Managementperspektiv på en transformativ infrastruktursektor

Managementperspektiv på en transformativ infrastruktursektor Projektet ska: Översiktligt beskriva de megatrender som påverkar eller kommer att påverka infrastruktursektorn. Översiktligt beskriva hur infrastruktursektorn knyter an till megatrenderna Ge exempel på hur...
Young Infra Academy möter forskarna

Young Infra Academy möter forskarna

Young Infra Academy möter forskarna Projektet Young INFRA Academy möter forskarna har som syfte att skapa intresse för innovation inom transportinfrastruktur genom att låta gymnasieelever komma i kontakt med näringslivsföreträdare och forskare inom ramen för...
Restsaltmodeller för beslutsstödsystem

Restsaltmodeller för beslutsstödsystem

Restsaltmodeller för beslutsstödsystem I ett föränderligt klimat där allt större krav ställs på väghållare och vinterdriftsentreprenörer att åstadkomma en för trafikanterna acceptabel vintersdriftstandard samtidigt som de ekonomiska resurserna blir allt mer...