Young Infra Academy möter forskarna

Projektet Young INFRA Academy möter forskarna har som syfte att skapa intresse för innovation inom transportinfrastruktur genom att låta gymnasieelever komma i kontakt med näringslivsföreträdare och forskare inom ramen för gymnasiearbetet. I nuvarande projekt ska modellen som togs fram i pilotprojektet användas och vidareutvecklas. Samtidigt adderas kompetens i form av forskare inom fältet.

Syftet är att öka kompetensförsörjningen och målet är att göra modellen redo för bredare användning.

Tidplan

Start 2019-01-18

Slut 2020-07-31

Projektansvarig

VIS

Projektledare

Maria Brännström, maria.brannstrom@visvis.se

Publikationer och bakgrundsmaterial

Projektet bygger vidare på arbetet som gjorts i Pilotprojekt Young INFRA Academy