Förstudie om cirkulär gatubelysning

Förstudie om cirkulär gatubelysning

Förstudie om cirkulär gatubelysning Bakgrund Bara Trafikkontoret Stockholm, Göteborg och Trafikverket äger ungefär 500 000 armaturer. Trafikkontoret Stockholm byter årligen ut cirka 6 000 armaturer. Hela Sveriges armaturbestånd uppskattas ligga runt 2 miljoner...
Klimatanpassning av järnvägsinfrastrukturunderhåll -(ClimRail)

Klimatanpassning av järnvägsinfrastrukturunderhåll -(ClimRail)

​Klimatanpassning av järnvägsinfrastrukturunderhåll -(ClimRail) Climate adaptation of railway infrastructure maintenance Mål, syfte och förväntad nytta The goal of ClimRail is to develop decision-support methodologies and tools based on Reliability-Centered...
Sensorflotta för autonom tillståndsövervakning av järnväg

Sensorflotta för autonom tillståndsövervakning av järnväg

Sensorflotta för autonom tillståndsövervakning av järnväg För att gå mot ett autonoma underhållet av vår järnvägsinfrastruktur behöver järnvägsbranschen metodiskt utveckla system för tillståndsövervakning av järnvägens olika delsystem och komponenter....