Automatisk detektion av järnvägsbefästningar och spårskador

En sensor till järnväg

Målet med projektet är att skapa ett tågbaserat system för automatisk detektion av befästningar och spårskador. Projektet ska testa nya metoder för att mäta och identifiera befästningsanomalier och spårskador, för att utreda systemets förmåga att detektera förändringar i befästningsposition, eller eventuella spårskador på rälen. Projektet ska också utveckla en algoritm för automatisk detektion av olika mönster i signalen relaterade till befästningsanomalier och spårskador.

Mätsystemet som används i detta projekt bygger på mätning av magnetfältsförändringar. Ett magnetfält skapas med hjälp av spolar som färdas över rälen. Magnetfältet genererar virvelströmmar i tex. befästningar eller räl, som i sin tur skapar ett returfält. Detta fält mäts med mottagarspolar och analyseras. Mätsystemet kan färdas i hastigheter som motsvarar vanliga persontåg i Sverige vilket gör det lämpligt för montering på tåg i trafik. Fältprov har utförts längs malmbanan i norra delen av Sverige där mätsystemet monterats på en mätvagn. Olika sektioner längs spåret med olika typer av defekter har uppmätts före och efter spårslipning.

Tidplan

Start 2016-10-01

Slut 2018-04-20

Projektansvarig

Luleå Tekniska Universitet, LTU

Projektledare

Matti Rantatalo, Matti.Rantatalo@ltu.se

Partners

LTU, JVTC Järnvägstekniskt Centrum, InfraNord, Bombardier, Trafikverket