InfraSweden2030:s webinarium 29 maj 2020 om metoder för digital tillståndsbeskrivning genomfördes via Zoom.

Presentationen från webbinariet (pdf)

Rubriker och talare:

Prognosstyrd Dynamisk Vägdrift – från tanke till implementering. Ett framgångsexempel på hur digitala plattformar kan effektivisera verksamheten och möjliggöra implementering av AI.  Av Andreas Backström, Verksamhetsutvecklare på Svevia AB. Andreas arbetar i bolagets division för drift med verksamhetsutveckling och FoI-projekt samt entreprenadjuridik. Samt Mats Wärme, Systemutvecklare på B&M med lång erfarenhet av sensorbaserade applikationer i verkligheten.

Digital tillståndsbedömning av broinfrastruktur – början på resan mot automatiserat beslutsstöd. Av John Leander, docent i Brobyggnad på KTH. John är en etablerad forskare inom tillståndsbedömning av befintliga konstruktioner, specialiserad på sannolikhetsbaserad livslängdsbedömning, mätteknik och utmattning. Han har också erfarenhet av att leda forskning som huvudhandledare för doktorander och ansvarig för seniora forskningsprojekt.

Paneldiskussion ledd av Gunnar Johansson, med inspel från:

Björn Östlund, AFRY Infrastruktur. Tidigare chef för ÅFs infrastrukturavdelning, sam dessförinnan innehaft flera positioner på Banverket, bland annat som fungerande generaldirektör 2008-2010.

Olof Johansson, Programchef Digitaliseringen av transportsystemet, Trafikverket. Olof fokuserar på hur det övergripande användandet av Transportsystemet påverkas av digitaliseringen och hur Trafikverkets roll som placeringsansvariga för den fysiska infrastrukturen påverkas.

Hawzheen Karim, fokusområdesledare för Tillståndsbedömning, drift och underhåll. Hawzheen har tidigare arbetat på Trafikverket med Vidmakthålla-portföljen, och har bland annat varit engagerad i projektet Digital Vinter.