55 projektansökningar till utlysningen

55 projektansökningar till utlysningen

Nu börjar arbetet hos Vinnova med att utvärdera ansökningarna. 55 ansökningar har kommit in till Vinnova från vår senaste utlysning, Lösningar för hållbar transportinfrastruktur. Nu kommer Vinnova granska alla ansökningar, och de som uppfyller de formella kraven går...