Nu börjar arbetet hos Vinnova med att utvärdera ansökningarna.55 ansökningar har kommit in till Vinnova från vår senaste utlysning, Lösningar för hållbar transportinfrastruktur. Nu kommer Vinnova granska alla ansökningar, och de som uppfyller de formella kraven går vidare till utvärdering. Kriterierna för utvärderingen är satta av InfraSweden2030 för att projekten som får stöd ska bidra till vår vision att Sverige 2030 ska ha en konkurrenskraftig transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar.

Beslut från Vinnova om vilka projekt som får stöd kommer meddelas 10 april.