InfraSweden2030 på konferensen Samverkan för Innovation

InfraSweden2030 på konferensen Samverkan för Innovation

InfraSweden2030 på konferensen Samverkan för Innovation Torsdagen 4 maj träffade InfraSweden2030 de andra sexton strategiska innovationsprogrammen i en heldagskonferens för att prata om programmen kan samarbeta ännu mer och hur arbetet kopplas till de fem strategiska...