InfraSweden2030 har i skrivande stund fler än 100 projekt. Vid resultatkonferensen den 28 oktober fick representanter från 30 av dem möjlighet att berätta om sina innovationer, resultat, utmaningar och framgångar kring implementering och samverkan.

 

Årets resultatkonferens genomfördes digitalt. Deltagarna fick, i separata gruppsessioner, presentera sina projekt, inspireras av varandra och diskutera utmaningar som kan uppstå på vägen från innovation till implementering. I varje grupp deltog en fokusområdesledare eller innovationsledare från InfraSweden2030 för att lyssna och notera idéer, utmaningar och lärdomar.

 

Reflektioner från deltagare

Dagen avslutades med kort reflektion via chattfunktionen i Zoom. Reflektionerna här är några av de som lämnades:

Många goda exempel att sprida! Tydligare beskrivningar av samhällsutmaningen som projekten ska ”lösa” skulle behövas i flera fall.

Fint att bli uppdaterad kring ytterligare några av våra projekt! Stor bredd men ändå mycket gemensamt!”

Innovation är klurigt – Tre steg framåt, två steg bakåt. Och en annan sak: Glöm inte affärsmodellen!

Kanske intressant att titta på projekt som slutfördes för 5 år sedan och se hur har dem lyckats förverkliga deras ambition fram till idag.

Spännande projekt att lyssna på, speciellt när man hittar projekt som har samma utmaningar.

Fina utvecklingsinsatser sker inom alla områden, utmaningen är att lyckas ta tillvara och implementera.

Vi känner oss som medarbetare snarare än ”motarbetare”, vi har mycket att lära av varandra och mycket att ge! Fint att bli uppdaterad kring ytterligare några av våra projekt! Stor bredd men ändå mycket gemensamt!

Flertalet projekt lider av trögheten i systemet när man kommer till implementering. Vad kan programmet göra gällande den utmaningen? Kan detta vara ett särskilt ämne för en paneldiskussion eller seminarium?

 

Vi tar med oss era värdefulla kommentarer och ser fram emot att träffas snart igen för fortsatt idéutbyte och gemensam utveckling.

Presentationerna från resultatkonferensen