Ett urval av InfraSweden2030-projekt deltog 3 juni i en projektverkstad via Zoom. Projekten arbetade i grupper och diskuterade utmaningar för att nå fram till innovation och implementering av nya lösningar, hur man kan arbeta för att etablera bra innovationsteam, och värdet av bra hisspitchar. I varje grupp deltog en fokusområdesledare eller innovationsledare från InfraSweden2030 för att lyssna och notera vilka utmaningar våra projekt står inför, så att programmet kan utvecklas för att hjälpa projekten möta dem.

Hisspitchar

Projekten arbetade med att utveckla korta beskrivningar av vad de gör och vill uppnå, s.k. hisspitchar. Pitcharna här är några av de som kom fram under projektverkstaden, och länkar till de projekt de handlar om.

Skakar det i vitrinskåpet vid tågpassage? Vi undersöker nu möjligheter att förutsäga vibrationer i pålade byggnader, så att detta kan undvikas redan vid ritbordet

Vi tar fram en ny typ av dämpare för trafikbuller som förbättrar bullerskärmar och sänker kostnader för bullerskydd. Eftersom det varje år dör 12000 personer i Europa av bullerrelaterade sjukdomar så finns en stor potential för produkten.

Vi skall modernisera och effektivisera reparation inom spårtrafiken för Trafikverkets nät, genom en innovativ påsvetsmetod som tillför ett slitlager på toppen av rälen. Denna reparation av räls kan skapa minskade miljöutsläpp till en 16 del av dagens påverkan. För att lyckas med detta behöver vi ha trafikverket som slutanvändare, tillsammans med Infranord som utförare av underhåll, tillsammans med oss som svetsforskare på Swerim och erkända svetsexperter på ESAB.

Motorvägar och järnvägar skapar barriärer för cykel- och gångtrafik. För att bestämma vilket av olika alternativ för nya motorvägar och järnvägar är bäst behövs det metoder för att mäta de effekter som dessa barriärer har. Jag håller på med att utveckla en sådan metod. Den kan bidra till att det blir färre barriärer i våra städer vilket kan få fler att välja att gå och cykla.

Visste du att fallolyckor kostar mer än hela Europas forskningsprogram och att fler än hälften sker utomhus där halka är en stor orsak? Visste du också att dessa olyckor orsakar fler skador än alla andra trafikolyckor tillsammans samt att rädslan främst bland kvinnor och funktionsnedsatta skapar stillasittande som i sin tur är långt farligare än olyckorna? Men vem vill i framtiden vara stand-by för att ta bort is, snö, löv och grus när klimatet blir allt mer och mer oförutsägbart? Färre och färre som det ser ut idag. Därför tar vi fram en drift- och underhållsrobot i allmänhetens tjänst där en operatör i framtiden ska kunna övervaka flera fordon som rör sig i ett optimerat transportnät där kvaliteten löpande följs upp och kan följas av beställare och användare. I vår projektgrupp samlar vi fordonstillverkare, entreprenörer, forskare, näringsliv och småföretag till en enda smältdegel av innovation.

Reflektioner från deltagare

Dagen avslutades med kort reflektion via chattfunktionen i Zoom. Reflektionerna här är några av de som lämnades.

Mitt första deltagande i denna projektverkstad. Mycket intressant att höra lite om några av den forskning och de förslag som pågår. Känner en stor lust att kolla igenom dessa alla förslag.

Välgörande att “träffas” och diskutera våra olika projekts utmaningar och inse att vi har liknande erfarenheter och frågeställningar. Bra med erfarenhetsåterföring som lyfter oss alla till en högre nivå.

En av de saker jag tar med mig från dagen är den viktiga frågeställningen om att ha en successionsplanering dvs att ha beredskap om nyckelpersoner i projektet avviker av någon anledning. Viktigt med gemensamma mål/delmål framtagna utifrån gemensamt framtagna projektplaner som grundar sig i slutanvändarnas nytta för att sedan via fortsatt god kommunikation säkra god framdrift mot implementering.