InfraSweden 2030:s projektkonferens lockade närmare 90 deltagare som kommit till Stockholm och Waterfront Congress för att få tips av varandra i det fortsatta arbetet.

”Oj, det låter spännande. Berätta mer!” I ett hörn av lokalen pågår diskussioner om nya beläggningar för halkfria cykelvägar. I ett annat hörs intensiva samtal om tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana. Massor av nyfikna frågor ställdes när InfraSweden 2030 bjöd in till projektkonferens i Stockholm Waterfront Congress den 25 oktober.

InfraSweden2030 har nu drygt 70 projekt, varav 27 startade under 2018. Vid projektkonferensen fanns representanter från cirka 40 projekt på plats för att presentera sina tankar och visioner som sammanställts i posterformat. Bland programmets fokusområden såg fördelningen av projekt på konferensen ut enligt följande:

  • Tillståndsbedömning, drift och underhållsmetoder (15)
  • Klimatneutral infrastruktur (10)
  • Konstruktionslösningar och byggmetoder (7)
  • Ökad produktivitet (7)
  • Uppkopplad transportinfrastruktur (1)

Fokusledare för området tillståndsbedömning, drift och underhållsmetoder är Anita Ihs, chef för avdelningen infrastruktur vid VTI. Hon poängterade att underhållet av transportinfrastrukturen har varit eftersatt under många år och att behovet av innovativa metoder för tillståndsbedömning och underhåll är mycket angeläget:

– Jag tänker bland annat på att verktygen för att kunna planera underhållet behöver förbättras. Akuta åtgärder är ofta dyrare än planerade och orsakar också onödiga störningar i trafiken.

Peter Östrand från WSP berättade om det projekt han leder som går ut på att utveckla en prediktiv tillståndsbaserad underhållsstrategi för att minska antalet rälsbrott i Stockholms tunnelbana, som de senaste åren uppgått till cirka 20 per år. Projektet handlar också om att få ökad kunskap om rälsslitage och ett underlag för förbättrade underhållsstrategier.

Inom projektet kommer ett mätsystem med sensorer som kan upptäcka de vanligaste skadorna på räls att utvecklas. Hittills har man utvärderat ett antal sensorer och tagit fram en sensoruppsättning  som använts vid tre separata datainsamlingar utförda från ett spårfordon.

– Nästa steg blir att anpassa resultatet så att det går att använda i befintliga Asset Management-system för att göra praktisk användning i det dagliga arbetet möjlig, sa Peter Östrand.

Projektet inleddes i november 2016 och avslutas i december 2018.

Det mest visuella projekt som visades under dagen stod Birgitta Thorslund och hennes kollegor från VTI för. Även Sweco och Green Cargo deltar i projektet. Många tog chansen att testa den bärbara godstågssimulator som stod uppställd i konferenslokalen.

Målet med projektet är att göra det möjligt att provköra projekterade banor i lättillgängliga simulatorer för gods- och persontrafik och vid behov justera dem innan de byggs i verkligheten för att bland annat undvika kostsamma felprojekteringar. Mer optimerad hastighetsprofil kan spara både tid och energi samt underlätta förarens arbetssituation.

– Vi hoppas att projektet ska bidra till att skapa en återkoppling mellan förare och projekterare så att både kapacitet och effektivitet kan bli så bra som möjligt, sa Birgitta Thorslund.

Projektet inleddes i juni 2018 och avslutas i november 2018.

Anita Ihs är glad över det stora intresset som finns inom hennes fokusområde, men hon skulle gärna se fler projektansökningar som gäller nya smarta lösningar baserade på digitalisering och automatisering.

– Om jag får önska fritt skulle jag gärna vilja se fler projekt som utnyttjar smarta tekniker som IoT, AI, VR och machine learning, och projekt som också tar sig an framtidens krav på underhållet kopplat till exempelvis automatiserade fordon, elektrifierade godstransporter, höghastighetståg men också klimatförändringar.

Den nu aktuella utlysningsperioden pågår till 5 februari 2019. Utlysningen gäller samtliga fokusområden och har en budget på 20 miljoner kronor för perioden 2019-2021. Projekttiden är begränsad till maximalt 36 månader.

Läs mer om utlysningen

 

TEXT: Ylva Carlsson

FOTO: Tobias Ohls

Projektposters från konferensen

Posters i PDF-version hittar du genom att scrolla ned på sidan, eller i respektive projekts sida på www.infrasweden2030.se/projekt

Presentation från programledning och fokusledare

Projektposters i pdf-format

1_Viveca Wallqvist_Automatiserad vägdrift

2_Maria Schnurr_InfraSweden2030_MobilityHubs

3_Amro Nasr_Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion

4_Peter Torstensson_Partikelsimulering

5_Josef Macsik_Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

6_Joakim Hedegård_LifeExt

7_Bo Johansson_Vertex vertikala spårväxel

8_Natalie Williams Portal_Återvunnen betongkross

9_Mats Ohlsson_Underground space innovation

10_Andrea Sandberg_God Ljudmiljö i StationsSamhällen

11_Peter Melander_UPPSAMT 2.0

12_Johannes Quist_DIGIROAD

13_Birgitta Thorslund_Körbarhetsanalyser

14_Matteo Rossi_Kvalitetskontroll av markstabilisering genom seismisk mätning

15_Torleif Dahlin_Kvalitetskontroll av markstabilisering

16_Tommy Zavalis_Modellering av korrosion i nya typer av betong

17_Louise Bill_Stärkt social hållbarhet och resurseffektivitet under byggskedet

18_Magnus Björkman_Cykelstambanan

19_Johan Larsson_Hållbar branschutveckling genom innovativ upphandlingsstrategi

20_Jakob Axelsson_Construction Factory Concept

21_Angelika Treiber_Infrastrukturlösningar för massgodstransporter

22_Axel Hörteborn_Samhällsekonomiska besparingar genom riskanalys för fartygskollisioner

23_Bjarne Bergquist_Samordnad, effektiv planering av järnvägsinfrastrukturunderhåll

24_Johanna Enström_Utvecklad broinfrastruktur

25_Johan Nyström_Förbättrad produktivtet inom anläggningssektorn

26_Ann-Margret Strömvall_Reducera förorening av vägar och vägdagvatten

27_Roger Wisén_Integrerad geofysik för kartläggning av jorddjup

28_Tuva Bojstedt_REPLAY

29_Matti Rantatalo_Inspektion av järnvägsbefästningar och spårskador

30_Daniel Honfi_BIGBRO

31_Abubeker Ahmed_Prognostisering av spårtillväxt

32_Thanyarat Buasiri_Smart cement för nya övervakningssystem

33_John Leander_Smart tillståndsbedömning

34_Christer Stenström_IoT-järnväg

35_Nils Rydén_Tillståndsbedömning av asfalt och betong

36_Peter Östrand_Tillståndsbedömning, prediktion och asset management i spåranläggning

37_Nelson Silva_UHPC som underhåll och reparationsmaterial

38_Amir Garabaki_Underjordiska rörledningar och järnvägsinfrastruktur

39_Mikael Åstrand_Förstudie spårteknik underhåll

40_Anita Ihs_Kartläggning internationella program