CREATE Box Pilot

CREATE Box Pilot

CREATE Box Pilot CREATE BOX Pilot genomfördes för att utveckla och testa en metod om hur en organisation verksam inom transportinfrastruktursektorn kan aktivera sitt ´out-of-the-box´-tänkande som kan bidra till innovation inom sektorn. Metoderna testades på två...