Rullande Busskur

Rullande Busskur

Rullande Busskur Projektidén avser en genomförbarhetsstudie. Studien ska undersöka möjligheter och skapa ett partnernätverk för att kunna genomföra ett försök med självkörande småbussar på landsbygden i Skellefteå kommun. Då projektet är förberedande för en större...
Fördjupad behovsanalys test- och innovationscenter för järnväg, RTIC

Fördjupad behovsanalys test- och innovationscenter för järnväg, RTIC

Fördjupad behovsanalys test- och innovationscenter för järnväg, RTIC Järnvägsklustret har i tidigare studier identifierat låg grad av innovationer i branschen. Förklaringarna ligger bland annat i svårigheter att genomföra tester i verklig miljö samt ovana bland SME´s...