Karlstadslake på Klass 1-3 vägar

Karlstadslake på Klass 1-3 vägar

Karlstadslake på Klass 1-3 vägar Projektets syfte är att testa en ny saltlösning för preventiv halkbekämpning ,”Karlstadslake”, på stora trafiknätet. Det finns en studie från Karlstads kommun, där de genomfört test under två föregående vintersäsonger, att salta med...