REPLAY: film i spår

REPLAY: film i spår

REPLAY -Samhällsekonomiska besparingar med alternativa åtgärder vid osäkra personpåkörningar genom film i spår Kan modern kamerateknik användas för att minska antalet tågstopp och tågförseningar, och återkalla onödiga ambulans- och polisutryckningar när påkörning av...
Rullande Busskur

Rullande Busskur

Rullande Busskur Projektidén avser en genomförbarhetsstudie. Studien ska undersöka möjligheter och skapa ett partnernätverk för att kunna genomföra ett försök med självkörande småbussar på landsbygden i Skellefteå kommun. Då projektet är förberedande för en större...
Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon

Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon

Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon Att utforma infrastruktur som en tjänsteplattform kräver alltid en analys av efterfrågan och förväntad servicenivå. Målet med detta projekt är fyrfaldigt, och återspeglas i namnen på projektets arbetspaket:...