Digitalisering på väg

Digitalisering på väg

Digitalisering på väg Digitalisering är ett centralt tema i regeringens framtidsstrategi och ett viktigt verktyg för att de transport- och näringspolitiska målen ska kunna nås. För att den fulla potentialen i digitaliseringen skall kunna frigöras så måste...