Pilotprojekt Young INFRA Academy

Pilotprojekt Young INFRA Academy

Pilotprojekt Young INFRA Academy Pilotprojektet Young INFRA Academy har som syfte att skapa intresse för innovation inom markbunden transportinfrastruktur genom att låta gymnasieelever komma i kontakt med relevanta forskare, näringslivsföreträdare och andra...