Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsinfrastruktur baserat på sakernas internet-lösningar

Sensorer kopplade till en järnvägsräls.

Syftet med projektet är att utveckla och fälttesta IoT-lösningar för tillståndsbedömning och underhåll av järnvägsinfrastruktur. Målet med projektet är att vid projektavslut fastställa prototyps funktioner och användbarhet i järnvägsväxlar och/eller järnvägsspår.

Öppen hård-och mjukvara ska nyttjas inom projektet, vilket innebär snabbare, billigare och skräddarsydd design, och även att myndigheter och företag kan upphandla skräddarsydda produkter från ett stort antal leverantörer till en låg produktkostnad. Öppen hård-och mjukvara gynnar även öppen innovation. Förväntat resultat är utvärdering av nytta och möjliggörande av en uppkopplad infrastruktur genom billiga mätsystem.

Fälttester avser växelkors, växeltungor, punktfel i spårläge och luftburet ljud/gnissel i kurvor. Fokus ligger på IoT-lösningars användbarhet, driftsäkerhet och kostnad/nytta för tillståndsövervakning av system i järnvägar.

Tidplan

Start 2016-10-01

Slut 2018-10-31

Projektansvarig

Luleå Tekniska Universitet

Projektledare

Christer Stenström, christer.stenstrom@ltu.se

Partners

LTU, Järnvägstekniskt centrum (JVTC), Trafikverket, Infranord, Vossloh, Sweco Rail, Damill och eMaintenance365.

Publikationer och bakgrundsmaterial