Tillsammans med Trafikverkets portfölj Vidmakthålla bjöd InfraSweden2030 2 april 2019 in till forsknings- och innovationsdag om hållbar och uppkopplad infrastruktur.

Ny teknik kan ge tillgång till stora mängder data som det gäller att hantera rätt för att kunna få nytta av. Det är viktigt att komma ihåg att data inte har ett egenvärde. Med de nya big-data-möjligheterna är det viktigt att fokusera på rätt data, och använda den för att göra rätt ågärd.

Nya metoder för att mäta tillstånd är ett viktigt område för forskning och innovation, där digitalisering och annan ny teknik ger många möjligheter! Uppkopplad infrastruktur är prioriterat i Trafikverkets FOI-strategi.

Av naturliga skäl är det få idéer som når hela vägen fram till att bli implementerade – som blir innovationer. Steget mot verklig innovation är en viktig utmaning framöver. För att möta den utmaningen är det centralt att förstå vari hindren finns, vad som görs inom området, och hur olika aktörer kan hjälpa varandra.

Forsknings- och innovationsdagen 2 april samlade nästan 100 deltagare från sektorn för att diskutera och gemensamt arbeta med frågan om hur vi tillsammans kan identifiera, och implementera, de bästa lösningarna. Med utgångspunkt i kunskap om framgångsrika innovationsprojekt – hur man arbetat och vilka framgångsfaktorerna varit – går det att stärka förmågan att starta och genomföra projekt som leder till nytta och implementering.

InfraSweden2030:s programledare Camilla Byström var nöjd med dagen:

– Det är spännande att se hur frågor som rör forskning och innovation inom drift- och underhållsområde diskuteras gemensamt i samverkan mellan de olika aktörerna och att det i sin tur förhoppningsvis leder till snabbare implementering av resultat!

Två peroner på scen, publiken sitter vid runda bord

Hawhzeen Karim, Trafikverket, och Camilla Byström, InfraSweden2030, öppnade dagen

Johan Nyström på scen

Johan Nyström talade om hur mer miljövänliga lösningar kan komma fram genom innovationsupphandling.

Scen med två personer sedd uppifrån, lokalen är en omgjord kyrka

FOI-dagen hölls i Folkungakyrkan. InfraSweden2030:s innovationsledare Lisa Johnsson och Bodil Sandén ledde processen.