Preliminärt program

11.45 Välkomna och dagens program
Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment, modererar

Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan
Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Smart cement för nya övervakningssystem
Andrzej Cwirzen, LTU

Varför är det viktigt med rätt materialinformation?
Svante Hagman, sakkunnig i sektorn

12.45 Mötet avslutas