Innovationslyftet – hur kan innovationer stärka transportinfrastrukturen?

Klara konferens klarabergsviadukten 90, Stockholm

Under snart tio år har infraSweden finansierat cirka 180 projekt. Några har slagit igenom på marknaden, andra ligger i startgroparna och flera har potential att få större spridning. Välkommen till en konferens där vi lyfter fram goda exempel, men också diskuterar vad som krävs för att innovationer ska få större genomslag. Plats: klara Konferens, Klarabergsviadukten […]