InfraSweden2030:s webbinarium den 9 oktober på Innovationsveckan 2020.

 

Webbinariet var en workshop om kommuners behov, intresse och möjligheter att vidareutveckla planeringsprocesser för transportinfrastrukturen.

Charlotta Fredriksson, Kristina Westermark oh Patrik Tornberg från WSP samt Eleonor Sibborn från Region Stockholm delade med sig av sina erfarenheter från planeringsprocesser för kollektivtrafik, med kommuner som huvudsaklig målgrupp. Job van Eldijk från Ramboll och Chalmers berättade om sitt innovationsprojekt Kvantifiering av trafikleders barriäreffekter.

Moderator var Stefan Uppenberg

Talare i filmen:

  • Charlotta Fredriksson, WSP
  • Kristina Westermark, WSP
  • Patrik Tormberg, WSP
  • Eleonor Sibborn, Region Stockholm
  • Job van Eldijk, Chalmers, Ramboll