InfraSweden2030:s webinarium 12 juni 2020 om digitala tvillingar i den nationella transportinfrastrukturen genomfördes via Zoom.

Peter Erikssons presentation från webbinariet (pdf)

Digitalisering kommer att förändra transportsystemen och vara en förutsättning för samhällets högt ställda krav på framtida transportinfrastrukturer. För Sverige är det en fråga som ytterst handlar om framtida konkurrenskraft.

 

Rubriker och talare:

 
 
Paneldiskussion ledd av Gunnar Johansson, med inspel från:
 
    Pontus Gruhs, Strateg på Trafikverket
    Staffan Hintze, Chef för forskning och utveckling på NCC
    Ulf Håkansson, Teknisk direktör Skanska Sverige
    Hampe Mobärg. Maskinentreprenörerna
 
(Börjar 36:00 i filmen)