InfraSweden2030:s webinarium 15 maj 2020 om automatiserat underhåll genomfördes via Zoom.

Rubriker och talare:

Introduktion – Stefan Uppenberg, InfraSweden2030

Automatiserad vägdrift  – Viveca Wallqvist, RISE

Klimatmålen kräver en kraftig minskning av transporternas energiförbrukning. I urbana miljöer kan ökad gång- och cykeltrafik vara attraktiva alternativ; men för att dessa trafikslag ska kunna konkurrera behöver säker framkomlighet möjliggöras året om. Att säkerställa halkfria färdvägar är en grundpelare i detta arbete. När antalet förare minskar samtidigt som beredskapstiden på grund av klimatförändringarna behöver ökas, är självkörande drift- och underhållsfordon ett attraktivt alternativ för morgondagens städer. Projektet automatiserad vägdrift utvecklar autonoma underhållsfordon för stadsmiljö.

Autonoma drönare i samhällets tjänst – Jonas Didoff, LFV/G-fence

Fordonsautomation är på stark frammarsch sedan många år och elektriska flygplan och drönare finns faktiskt i verkligheten.
På Örnsköldsviks flygplats bygger Luftfartsverket en test- och demonstrations-arena (LARC) för att utveckla framtidens fjärrstyrda och autonoma  flygplatser med fokus på hållbar infrastruktur, med el-flyg och drönare i samhällets tjänst. Presentationen är en ”aptitretare” för aktörer inom samhälle och industri kring den potential för samverkan som erbjuds på LARC och hur vi tar steget från forskning och demonstrationer till verklig samhällsnytta.

Uppföljande diskussion – modererad av Stefan Uppenberg