Sammanställning av projekt- och investeringsstöd

Vill du söka finansiering för ditt projekts fortsatt utveckling?

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS har tagit fram en sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt i Sverige och i EU.

Sammanställningen kommer att uppdateras löpande för att förbli aktuell.

Vid frågor kontakta:

Hanna Savola hanna.savola@lansstyrelsen.se