Erbjudandet riktar sig till företag och organisationer som söker bidrag för att utveckla produkter, tjänster, processer, arbetssätt och affärs- och upphandlingsmodeller som leder till kommersialisering inom uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen.

 

Rätt nyttjad kan digitalisering i dess olika former och tillämpningar skapa bättre förutsättningar för att planera, bygga, vidmakthålla och nyttja transportinfrastrukturen som en integrerad del i ett effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem.

 

För att få stöd ska projekt handla om innovationer, tänkta lösningar som är nya eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden. Innovationsprojekt som får bidrag ska kunna leda till lösningar som har kommersiell potential och som ligger i linje med InfraSweden2030:s målsättningar. Innovationsprojekt kan också handla om att utveckla upphandlingsformer som ger incitament till utveckling och implementering. I ansökan ska projekt kopplas tydligt till minst ett av InfraSweden2030:s fokusområden.

 

Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor för perioden 2020-2022 med ett erbjudande om finansiering upp till 50 procent av ett innovationsprojekts stödberättigande kostnader. Utlysningen öppnar 24 oktober, all information om utlysningen hittas då på Vinnovas sida om utlysningen.

Tillsammans med SIP:en Smart Built Environment kommer utlysningsseminarier med information och matchmaking hållas på följande orter och tider:

Stockholm 12 november, kl 13

Lund 13 november, kl 13

Göteborg 15 november, kl.13

Linköping 29 november, kl 11.30

Luleå 18 december, kl 13