Ny utlysning från InfraSweden2030

Den 2 november har InfraSweden2030s nya utlysning ”Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur” öppnat.

Vem kan söka?

Vi söker innovationsprojekt som påskyndar utvecklingen av hållbar transportinfrastruktur. Projekten kan handla om allt från planering, affärsmodeller, projektering, cirkulär produktion, drift och underhåll till avveckling. Utlysningen riktar sig till organisationer, vars behovsägare har en aktiv roll i projektet och har tydlig ambition att testa och använda den lösning som projektet ämnar ta fram.

Vad kan ni söka för?

Mindre eller större innovationsprojekt med maximal projekttid på 12 respektive 36 månader. Projekten ska vara skalbara och resurseffektiva och möta utmaningar och möjligheter som har att göra med omställning till hållbar transportinfrastruktur vad gäller klimat- och miljöpåverkan samt resiliens mot klimatförändringar.

Hur mycket kan ni söka? 

Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor för perioden 2022-2025. Bidraget kan utgöra högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Intresserad?

Programkontoret erbjuder stöd och rådgivning när det gäller att t ex förmedla kontakter, bygga konsortier, planera projekt och skriva ansökningar. Kontakta programkontoret@infrasweden2030.se om ni önskar hjälp och bollplank.