integrerade infrastrukturnätverk

En bild på en väg tagen på natten med lång slutartid så att bilar och ljus blir streck i olika färger.