Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för www.infrasweden.nu

InfraSweden står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur www.infrasweden.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.infrasweden.nu som inte är tillgängligt för dig, meddela programkontoret@infrasweden.nu

Svarstiden är normalt ett dygn.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela programkontoret@infrasweden.nu så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Programmets styrande dokument som programplan, m.m. finns i PDF-form att ladda ned men rubrikstrukturen och kontrasterna i dessa är inte kontrollerad. Vår ambitition är att göra dessa dokument tillgängliga direkt via webbsidan.

Flera av projektens sammanfattningar finns på webbsidan i PDF-form men rubrikstrukturen och kontrasterna i dessa är inte kontrollerad. Vår ambition är att all väsentlig information om projekten ska finnas direkt på webbsidan, och att framtida sammanfattningar från projektkonferenser o dyl. ska göras i mer tillgängliga format.

Filmer med webbinarier är (ännu) inte textade.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 23 september 2020.