21 mars 2019 valde InfraSweden2030:s medlemmar en ny styrelse till programmet. Den nya styrelsen kommer som ett av sina första beslut att ta ställning till vilken inriktning nästa utlysning från programmet bör ha, baserat på InfraSweden2030:s färdplan mot en hållbar och resurseffektiv transportinfrastrutkur. 

Tore Nilsson, Sveriges Byggindustrier, blev omvald till styrelsens ordförande.

Övriga ledamöter:

Anna Bertilson, Malmö stad

Anna Lundman, WSP (vice ordf.)

Håkan Andersson Sweco

Lars Spångberg, Trafikverket

Maria Håkansson, KTH

Mia Bartelson Enayatollah, Fujitsu Sverige

Staffan Hintze, NCC

Tommy Börjesson, SIS Swedish Standard Institute

och

Ulf Håkansson, Skanska

Gruppfoto på styrelsen för InfraSweden2030

InfraSweden2030:s styrelse. Från vänster: Camilla Byström, Tore Nilsson (ordf.), Staffan Hintze, Anna Bertilson, Mona Ringvik, Tommy Börjesson, Håkan Andersson, Mia Bartelson Enayatollah. Frånvarande: Ulf Håkansson, Maria Håkansson, Anna Lundman, Lars Spångberg.

Öppet hus 2019

Efter medlemsstämman bjöd InfraSweden2030 in till öppet hus, med fokus på trendspaning i transportinfrastruktursektorn.

Talade gjorde

Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier

Lejla Cengic, Vinnova,

Gunnar Johansson, fokusledare för Uppkopplad Transportinfrastruktur,

och

Camilla Byström, InfraSweden2030:s programledare.

Presentationerna från öppet hus kommer göras tillgängliga inom kort.

Fotograf: Tobias Ohls