InfraSweden och systerprogrammet Smart Built Environment erbjuder mellan november 2022 och februari 2023 möjligheten att söka finansiering till din projektidé.

InfraSweden söker innovationsprojekt om anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar. Smart Built Environments utlysning är för digitala lösningar för ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande.

Gå på våra informationsmöten och ta hjälp av oss för att utveckla dina idéer vidare, få stöd med din ansökan och träffa aktörer från branschen som kan ge nya perspektiv på projektidéerna eller kan bli en spännande partner i ditt projektkonsortium.

Välkommen att anmäla dig på våra möten runtom i Sverige och online:

Läs mer om InfraSwedens utlysning om Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar.

Läs mer om Smart Built Environments utlysning Digitalt samhällsbyggande i praktiken.