SmartCement, som varit finansierat av InfraSweden2030, löper vidare! Genom aktivt arbete med Trafikverket har anslag säkrats för en fortsatt utveckling. Denna fortsättning ökar möjligheterna att organisera ett mera effektivt underhåll av tiotusentals broar och tunnlar.

Inom ramen för SmartCement utvecklas och prövas sensorer av nano-modifierad cement, som kan installeras i såväl nya som existerande strukturer. Andrzej Cwirzen vid Luleå Tekniska universitet leder projektet. Arbetet har gått väldigt bra och den del av arbetet som varit finansierad av InfraSweden2030 har gått mot sitt slut. Nu behöver sensorerna prövas i större skala i nya och existerande strukturer. Projektet har just fått 1, 7 miljoner kronor från Trafikverket för detta arbete. Det finns också hopp om stöd från ytterligare en finansiär.

InfraSweden2030 arbetar aktivt för att stödja pågående projekt att nå hela vägen fram till innovation – idéerna ska genomföras och skapa nytta! Ett antal projekt har fått innovationscoaching från programkontoret, SmartCement är ett av dessa.

 

  • Vår roll är att ställa utmanande frågor till projekten. Ofta är det viktigt att projekten blir bättre på att bedöma och beskriva de vinster som kan göras om arbetet leder ända till innovation, inte bara miljömässigt utan även ekonomiskt och socialt. En annan jätteviktig uppgift för oss coacher är att arbeta med ”koppleri”, att knyta samman projekten med viktiga behovsägare – det kan vara kommuner, Trafikverket, konsultföretag och byggentreprenörer av olika slag, säger Hans Björkman, en av våra innovationscoacher.
  • Alla bra utvecklingsprojekt kan inte finansieras av Infra, så vår roll är därför att hjälpa angelägna projekt fram till nya samarbetspartners och finansiärer. Detta arbete kan visa sig vara minst lika viktigt som den utveckling som finansieras av InfraSweden2030, fortsätter Hans.

Andrzej Cwirzen leder SmartCement:

 

  • Nu har vi en bra möjlighet att ta vår teknology till nästa steg, med målet att installera och testa den på existerande broar i fullskala. Det är ett stort steg framåt, att få lämna laboratoriet och möta utmaningar i den riktiga världen. Vi kommer att fokusera på att göra installationer, samla data och förstå data och på energisystem. Systemet ska bli så långsiktigt autonomt och tillförlitligt som möjligt. Projektet är planerat att pågå i två år, men uppföljning av det installerade systemet kommer att fortgå i flera år. Om systemet är så bra som laboratorietesterna visat, finns det goda möjligheter att det kan användas i stor skala, inte bara på broar utan också i andra betongstrukturer. Det kommer att förbättra långsiktig funktionalitet och säkerhet – och medför därmed stora hållbarhetsvinster.