Vinnaren av årets innovationstävling InfraLIGHTer Awards 2022 är BIFROST – Bimodulär formbar robust träbro –

Vi letade efter ett innovativt förslag för att bygga en gång- och cykelbro i lättvikt som möjliggör rationellt byggande i fabrik samt snabb transport och montering med minimal störning på trafik, miljö och befintlig infrastruktur. Vinnaren BIFROST hade lösningen för vår utmaning.

BIFROST – Bimodulär formbar robust träbro presenterade en innovativ gång- och cykelbro i 97% Plockhuggetcertifierat virke, gestaltad i korta standarddimensioner för minimal klimatpåverkan, kostnad och vikt. Stål används i strategiska lägen för ökad livslängd, flexibilitet och snabbt montage. Bron är konstruerad i flertalet parallella bärande element för att underlätta underhåll och livslängd.
Vinnarteamet består av TBS Timber Bridge Specialists AB, KTH/Institutionen för Byggvetenskap, Funkia AB, Gaia Arkitektur AB, Trafikkontoret, Stockholms stad.

Se en kort film där bron presenteras.

Juryn har landat i följande motivering :

”Vinnande bidrag inom InfraLIGHTerAwards 2022 visar på ett mycket genomarbetat koncept med många styrkor vilket bedöms kunna bidra till målet om att nå långsiktig hållbarhet inom transportinfrastrukturen, med fokus på gång- och cykelbroar, såväl som annan lättare mobilitet.
Det vinnande bidraget medför en mycket flexibel och modulär lösning som bidrar till frihetsgrader i placering och utförande, minimala driftsavbrott vid underhåll och med en mycket lätt konstruktion med ett lågt klimatavtryck.
Det vinnande bidraget har dessutom höga gestaltningsmässiga kvalitéer och konceptet har god förankring utifrån marknadens behov, och lokal materialtillgång.
Juryn uppskattar i synnerhet bidragets genomtänkta tekniska lösning med återkommande knutpunkter och standardmått.

Vi vill därmed gratulera BIFROST till vinsten i årets Infra LIGHTer Awards och önska er lycka till i fortsättningen av utvecklingen av ert bro-koncept.”

Tack även till våra andra tävlingsdeltagare som kom in med spännande bidrag till InfraLIGHTer Awards.

Tävlingen är ett samarrangemang med SIP LIGHTer.