InfraSweden2030 är ett välskött och välorganiserat program som syftar till långsiktiga systemförändringar för infrastrukturområdet. Programmet fungerar på ett förtjänstfullt sätt som en FoI-samverkansarena för områdets aktörer.

 

Torsdag den 16 december 2021 presenteras observationer och slutsatser från sexårsutvärderingar av den tredje omgångens strategiska innovationsprogram. De fem programmen är InfraSweden2030, Drive Sweden , Medtech4Health, RE:Source och Smart Built Environment.

Syftet med utvärderingen var att påvisa resultat och tidiga effekter som underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering, samt att utgöra stöd för myndigheterna och programkontoret så att programmet lär och utvecklas på bästa sätt.

Så roligt och spännande att få fortsatt förtroende att hjälpa till att driva på utvecklingen inom transportinfrastruktur. Det finns mycket att göra inom transportområdet i vår snabbt föränderliga värld, inte minst när det gäller resiliens, säger Camilla Byström, programchef på InfraSweden2030

 

Nationell kraftsamling inom infrastrukturområdet

Utvärderingen visar att InfraSweden2030 har initierat betydelsefulla insatser och aktiviteter samt skapat mervärde utifrån sin vision om att Sverige år 2030 ska ha en konkurrenskraftig transportinfrastruktursektor för klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar.I ett fragmenterat innovationssystem har programmet lyckats skapa en nationell kraftsamling inom infrastrukturområdet genom att samla sektorns aktörer. Programmet har även tagit viktiga steg för att öka deltagandet av kommuner och regioner genom att en kommunrepresentant finns med i programstyrelsen och etableringen av beställarnätverket. InfraSweden2030 har även genomfört viktiga förändringar beträffande internationalisering och jämställdhet.

 

Projektresultat över sektorsgränser

Ur ett samhällsperspektiv har InfraSweden2030s projekt haft positiva effekter på företagens FoI-verksamhet i Sverige och de förväntas få positiv inverkan på sysselsättning och produktion i Sverige. Därtill har teknik från InfraSweden2030-projekt spridits till aktörer i andra sektorer. Projekt har i vissa fall bidragit till effektivare användning av material och resurser.

 

 

Vilka har genomfört utvärderingen?

Vinnova, Formas och Energimyndigheten har upphandlat Faugert & Co Utvärdering AB, med underleverantörer Technopolis Ltd och Sweco Society AB, för att genomföra sexårsutvärderingar av strategiska innovationsprogram.