Projektträff med smarta idéer för framtidens transportinfrastruktur

Hittills har drygt 30 projekt startats inom ramen för InfraSweden2030. I slutet av september fick många chansen att träffas kring projekten och inspireras av varandra.

Dome of Visions, den tillfälliga glaskupolen på KTH:s campus, var på eftermiddagen den 28 september möteplatsen för många som var intresserade av de projekt som fått stöd genom InfraSweden 2030. Det blev en eftermiddag fylld av initierade samtal och kunskapsutbyten. Sammanlagt presenterades över 30 projekt vid en postersession runt om i glaskupolen.

Sett uppifrån ett antal posters som beskriver projekt, och publik som tittar på dem

På projektträffen visades alla projekt upp via en postersession

Representanter från fyra av projekten fick chansen att berätta mer ingående om sina arbeten. Först ut var Joakim Hedegård från forskningsinstitutet Swerea KIMAB. Han berättade om ett projekt som ska bidra till att utveckla livslängdshöjande tekniker för befintliga stålbroar. Utmaningen är att öka livslängden på ett klimatneutralt och effektivt sätt. Det görs med hjälp av nya arbetssätt och tekniker för mätning, beräkning och behandling som kommer att presenteras i en verktygslåda. Projektet inleddes i juni 2017 och avslutas i december 2019.

– Behovet är akut för ungefär hälften av de stålbroar som finns i Sverige. Svetsförbanden är akilleshälen i utmattningsbelastade konstruktioner. Men tack vare nya, lokalt applicerade efterbehandlingsmetoder på kritiska positioner ska defekter kunna åtgärdas – tekniker och rekommendationer för detta utvecklar vi gemensamt i projektet, sa Joakim Hedegård.

Sofia Samaras från tävlingsföretaget Student Competitions (Sqore) redogjorde för planerna

Sofia Samaras med projektposters i bakgrunden

Hur ska man attrahera fler talanger till transportinfrastrukturbranschen? En steg på vägen är idétävlingen Infra Awards Future Talent. Sofia Samaras, Sqore, arrangerar tävlingen

bakom idétävlingen Infra Awards Future Talent. Syftet och målet med projektet är

att genom en idétävling attrahera och rekrytera talanger till transportinfrastrukturbranschen i Sverige. Fokus ligger på unga mellan 18 och 30 år.

 

– Tävlingen går ut på att deltagarna presenterar en idé till lösning till en förutbestämd utmaning. Om du som student fick vara med och bygga framtidens transportinfrastruktur, vad skulle du då ändra på och hur? tog Sofia Samaras som exempel.

Vinnaren belönas bland annat med prispengar och kommer också att ges möjlighet att träffa etablerade personer inom näringslivet. Tävlingen startar i oktober 2017 och avslutas i januari 2018.

Johan Nyström vid ett ståbord i samtal med en annan person

Johan Nyström från VTI förklarade varför det är viktigt att ge entreprenörerna incitament att finna innovativa trafiklösningar som tar hänsyn till samhällsekonomiska värden

Nästa talare var Johan Nyström från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Syftet med det projekt han beskrev är att ta fram en konkret modell för hur samhällsekonomiska aspekter kan vägas in vid upphandling av väginvesteringar. Målet är att ge entreprenörerna incitament att finna innovativa trafiklösningar som tar hänsyn till samhällsekonomiska värden.

– Om inte nytänkande vid upphandlingen värdesätts så lönar sig inte innovationer för företagen, sa Johan Nyström.

Hittills har projektet resulterat i en vetenskaplig studie med svensk sammanfattning och utkast på text för ett förfrågningsunderlag om förseningsavgifter. Projektet påbörjades i december 2016 och är formellt avslutat, men en del arbete på den vetenskapliga artikeln återstår.

De fyra presentationerna avslutades med att Hugo Lang från Stockholms Lokaltrafik (SL) talade om tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana, som är Sveriges mest belastade spårinfrastruktur. Varje vardag sker 1,2 miljoner påstigningar längs tunnelbanans 10 mil långa spårsystem. Det ställer höga krav på att spårsystemet hålls i god kondition.

Syftet med projektet är att verifiera att ett mätsystem, som monteras på fordon i ordinarie trafik, kan göra spårunderhållet mer effektivt – och minska risken för buller. Projektet startade i oktober 2016 och avslutas i december 2018.

– Vi har kommit långt och avslutar nu installations- och etableringsarbetet. Efter det börjar vi ett intrimningsarbete av mätparametrarna, sa Hugo Lang.

Cirka 50 personer lyssnade på presentationerna och deltog sedan vid minglet efteråt. Det var första gången som programkontoret för InfraSweden2030 genomförde en projektträff av det här slaget.

Fredrick Lekarp, programkoordinator, var nöjd med arrangemanget:

– Det är många som har träffats för första gången i dag. Jag hoppas och tror att flera har låtit sig inspireras av varandra även om de kanske kommer från olika branscher. I dag var det viktigt för oss att visa bredden i vårt program genom att ha posterpresentation för samtliga våra projekt hittills.

– I framtiden kommer vi också att ha träffar med fokus på ett specifikt ämnesområde inom InfraSweden2030 och ge djupare presentationer av de projekt som berör just det ämnet. Det är genom våra projekt som vi tillsammans driver på utvecklingen och det kommer vi att uppmärksamma på flera olika sätt.

Nästa utlysningsperiod för nya projekt inom InfraSweden2030 pågår från 6 november 2017 till 16 februari 2018. Utlysningen gäller samtliga fokusområden och budgeten ligger på 36 miljoner kronor under tre år.

Text: YLVA CARLSSON

Foto: TOBIAS OHLS