Regelverkshinder för innovativa lösningar för GC-vägar

Regelverkshinder för innovativa lösningar för GC-vägar

Regelverkshinder för innovativa lösningar för GC-vägar Omfattande regelverk som utvecklas långsamt är en utmaning och lyfts ofta som ett hinder för innovation, och beprövade lösningar väljs i och med att det är möjligt att göra ”copy/paste” på tidigare genomförda...
Förenklad och hållbar cykelbanedesign utanför stadskärnor

Förenklad och hållbar cykelbanedesign utanför stadskärnor

Förenklad och hållbar cykelbanedesign utanför stadskärnor Dagens cykelinfrastruktur utanför tätorter är bristfällig i Sverige och kräver ofta cykling på vägrenen vid högtrafikerade vägbanor med höga hastigheter. Detta äventyrar potentialen för cykling på landsbygden....