ReRail – Nytt resurseffektivt rälssystem

Mål, syfte och förväntad nytta

Syftet med detta projekt blir också att utveckla/definiera en implementationsplan, uppskaleringsplan och produktproduktionssystem med tillhörande partners och leverantörer för den nya rälsprodukten ReRail, som innebär att slitet rälhuvud ersätts med en borstålskappa.

Det övergripande målet är att innovationen ReRail ska bli en färdig produkt som går att sälja till infrastrukturägare i hela Europa, för att möjliggöra minskat slitage och underhållskostnad på räl och banöverbyggand. Målet med detta projekt är att demonstrera och kvalificera ReRail i fullskala provdrift, samt att säkerställa implementation i ett industriellt system/användning.

ReRail representerar en ny teknologi och metoder för reparation och livtidsförlängning av befintlig transportinfrastruktur vilket ger både miljömässiga som ekonomiska vinster. Preliminära analyser visar att underhållskostnaderna kan halveras och livslängden ökas. Störst effekt/värde av ReRail antas ske i delar av järnvägssystemet där ytslitaget är stort som vid exempelvis belastning av tung trafik och snäva kurvor (ett bra exempel i Sverige är malmbanan med upp till 32,5 ton axellast).

 

Projektets behovsägare

Trafikverket är den primära behovsägaren, kravställaren samt kvalitetssäkraren i detta projekt i egenskap av infrastrukturförvaltare, sekundära behovsägare är andra infrastrukturförvaltare av kommunala och industriella anläggningar. Till övriga behovsägare räknas entreprenörer som upphandlas för ny- och ombyggnation samt underhållsåtgärder

 

Planerade arbetspaket och förväntade leveranser

rojektet innehåller tre arsbetspaket förutom projektledning och rapportering. Dessa är:

  • Provdrift och kvalificering i fullskalig test som förväntas bevisa att ReRail har bättre motståndkraft mot slitage och sprickbildning jfr standardräl.
  • Implementering av ReRail i dagens järnvägsystem med avseende på nya kriterier för detektering av sprickbildning, förändring av underhållsåtgärder för slipning och smörjning, påverkan på spårledningsförmåga, skarvningsmetoder samt byte av ReRail kappa i trafikerat spår.
  • Uppskalering, affärsplan samt LCA (Life Cycle Analysis) som ska resultera i en affärsplan för ReRail som inkluderar framtida samarbetspartners, en plan för hur ReRail succesivt ska få ökad tillämpning och användning genom att påvisa ökad hållbarhet och lönsamhet

Tidplan

Start

2021-05-01

Slut

2022-05-01

Projektansvarig

ReRail AB

Projektledare

Ulla Juntti, Omicold AB, ulla.juntti@omicold.com

Partners

ReRail AB

Trafikverket

Omicold AB