Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kompositmaterial

Broägare behandlar ett stort antal brostrukturer som är i behov av förstärkningar på grund av åldrande konstruktioner, högre trafikkrav vad gäller intensitet och ökade axellaster samt högre säkerhetskrav. Fiberkompositer (FRP) har lockat en hel del uppmärksamhet som hållbar förstärkning av brostrukturer. FRPs erbjuder enastående egenskaper för mekaniska och långtidseffekter, låg vikt samt lätthet vid applicering.

Målet med denna studie är att utveckla en metod för att förkorta den tid som behövs för tillämpningen av pålimmade fiberkompositer på konstruktionsdelar.

Tidplan

Start

Slut

Projektansvarig

Chalmers

Projektledare

Reza Haghani Dogaheh, reza.haghani@chalmers.se

Partners

Tenroc Technologies AB, Besab AB

Publikationer och bakgrundsmaterial